இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்

புத்தாடைகள் அணிந்து, குடும்பத்துடன் இனிப்புகள் சாப்பிட்டு, தீப விளக்கேத்தி அனைவரின் முகமும் சந்தோஷத்தில் மின்னிட கொண்டாடப்படும் தீபாவளி. இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்… Continue reading இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்