நாவல் மரம்

எங்கள் வீட்டின் அருகில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள நாவல் மரம். பசுமையான தோற்றத்தில் இருந்த மரம். இன்று அதன் கிளைகளை இழந்து காட்சி தருகிறது. காலை எழுந்தவுடன், இந்த மரத்தில் இருந்த நாவல் பழங்களை ரசித்து உண்ணும் அணில்களை பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு அழகாக இருக்கும். இன்று அந்த காட்சிகளை பார்க்க முடியவில்லை. இனி அந்த காட்சியை பார்க்க சில வருடங்கள் ஆகும். தாஜூதீன் Continue reading நாவல் மரம்