இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் – 2021

2020 ஆம் ஆண்டு நம் அனைவருக்கும் கடினமான ஆண்டாக இருந்தது என்பதை எவராலும் மறுக்க முடியாது.

இன்று பிறந்துள்ள 2021 ஆம் ஆண்டு, அனைவருக்கும் நல் வருடமாக அமைய இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்கிறாம்.

அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.

தாஜூதீன்

One thought on “இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் – 2021

  1. உங்களுக்கு, உங்கள்
    அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் எனது இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

    உண்மையுள்ள,
    ஆசிக் ரஹ்மான்.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.